javascript的变量或对象输出函数

2010-09-07
function print_r(o, depth) {
var result = ”;
depth || (depth=1);
var indent = newArray(4*depth+1).join(‘ ‘);
var indentNext = newArray(4*(depth+1)+1).join(‘ ‘);
var indentNextTwo = newArray(4*(depth+2)+1).join(‘ ‘);
var tmp = ”;
var type = typeof o;
switch(type) {
case ‘string’:
case ‘number’:
case ‘boolean’:
case ‘undefined’:
case ‘function’:
tmp += indent + indentNext + o+ “\n”;
break;
case ‘object’:
default:
for(var key in o) {
tmp += indentNextTwo + ‘[‘ + key + ‘] = ‘;
tmp += print_r(o[key], (depth+1));
}
}
result += type + “\n”;
result += indentNext + ‘(‘ +”\n”;
result += tmp;
result += indentNext + ‘)’ +”\n”;
return result;
};</p>

使用这个函数可以遍历整个数组或对象内所有对象或数值,并且可以通过
alert(print_r(xxxx));
输出所有内容